Играчи

ВЛАТКО ГИЕВСКИ
20.08.1984
бр. на рег. 1494
ДАРКО ДИМИТРОВСКИ
18.11.1980
бр. на рег. 1493
ТОНИ ТОДОРОВСКИ
23.04.1965
бр. на рег. 1542
ГЕОРГ ПОП-КРСТЕВ
05.07.1990
бр. на рег. 1529
БРАНКО МИТИЌ
18.03.1978
бр. на рег. 1517
МАРЈАН ЗГОНЦ
21.06.1968
бр. на рег. 1498
МАРТИН МИТИЌ
16.05.2002
бр. на рег. 1535
САША ЈАНКОВИЌ
ЉУПЧО МИТИЌ
02.12.1996
бр. на рег.
КОСТА РИСТЕВСКИ
26.12.1974
бр. на рег. 1496
ВЛАТКО СТОЈАНОВСКИ
24.11.1980
бр. на рег. 1494
ЗОРАН РИСТИЌ
15.07.1986
бр. на рег. 1575
ИВИЦА ПЕТРЕСКИ
КОСТАДИН МАНЕВ
СТОЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ